Uroczyste otwarcie II Oddziału Przedszkola w Korzennej

Otwarcie II oddziału przedszkolaW dniu 01.09.2011 roku zaczął funkcjonować II Oddział w istniejącym już Przedszkolu w Korzennej. Oddział ten działa w ramach projektu pt.” Unia, przedszkole i ja!”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzieci objęte bezpłatną edukacją przedszkolną korzystają z zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne.

Przedszkolaki  uczęszczające do nowo utworzonego oddziału, działającego w godzinach od 700 – 1600 objęte są pełnym wyżywieniem, na które składa się: śniadanie, jednodaniowy obiad i podwieczorek.
Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat z terenu Gminy Korzenna, w chwili obecnej do oddziału uczęszcza 25 dzieci.
Uśmiechnięte buzie dzieci, zadowolenie rodziców oraz nauczycieli towarzyszyły oficjalnemu otwarciu nowo utworzonego oddziału Przedszkola w Korzennej, które odbyło się w dniu 01.09.2011 roku o godz.10:00.
Uroczystego otwarcia dokonał Pan Leszek Skowron Wójt Gminy Korzenna oraz Pani Agata Skowron Dyrektor Przedszkola w Korzennej.
II Oddział działa w ramach projektu „Unia, przedszkole i ja!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany dla dzieci z terenu Gminy Korzenna, które przez 2 lata będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych bezpłatnie.
Zaproszeni goście oraz rodzice dzieci uczęszczających  do przedszkola z przyjemnością oglądali nowe pomieszczenia przedszkola, urządzone pod kątem potrzeb dzieci. Dodatkowym atutem przedszkola jest jego przystosowanie dla dzieci niepełnosprawnych – podjazd do przedszkola, usunięcie progów oraz adaptacja toalety.
Dzieci pod opieką nauczycieli przygotowały program artystyczny, który został nagrodzony licznymi brawami. Uwieńczeniem imprezy był akt pasowania dzieci na przedszkolaków, który przypadł Pani Dyrektor.  Następnie były wręczone pamiątkowe dyplomy, słodkości i wspólny poczęstunek.
Cieszymy się, że dzieci z gminy Korzenna mają możliwość korzystania z tego programu, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Galeria zdjęć: zobacz