Rada Rodziców

 

Beata Semla - Przewodniczący RR

Lidia Olchawa - Zastępca RR

Aleksandra Kipiel - Sekretarz

Justyna Bałuszyńska - Skarbnik