Nabór uzupełniający do Przedszkola w Korzennej

Nabór

 

Dyrektor Przedszkola w Korzennej ogłasza nabór uzupełniający na rok szkolny 2019/2020


 

 

Zainteresowanych rodziców serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami dotyczącymi informacji na temat terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola pod nr telefonu 18 441 99 12.

 

Terminy w postępowania uzupełniającym:

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17.05.2019 - 23.05.2019 do godziny 1500
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 czerwca 2019
3. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. 12.06.2019 - 14.06.2019 do godziny 1500
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych. 18 czerwca 2019

Dodatkowe informacje:

Rozporządzenie MEN z dnia 16.03.2017 r. (*.pdf)

Uchwałę Nr XXII/220/2017 Rady Gminy Korzenna z dnia 06.02.2017 r. (*.pdf)

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Oświadczenia (*.pdf)

Wniosek rekrutacyjny (*.pdf)

 

 

Dyrektor Przedszkola
mgr Agnieszka Semla