Przedszkolaki z wizytą w MCK „Sokół” w Nowym Sączu

Przedszkolaki z wizytą w MCK „Sokół” w Nowym Sączu

Dnia 18 marca 2019 roku wyruszyliśmy na zorganizowane przez MCK Sokół warsztaty dla dzieci. W tym dniu w ramach programu dofinansowania zajęć i wydarzeń kulturalnych Bon Kultury realizowany przez regionalne instytucje kultury z inicjatywy samorządu Województwa Małopolskiego wzięliśmy udział w dwóch warsztatach: Nasze Orły oraz Mała Akademia Folkoru - Na polanie pod kopką, czyli dawne zabawy i zabawki ludowe. Grupa starsza została zapoznana z historią godła polskiego – jak zmieniał się wygląd Orła Białego.

W części praktycznej warsztatów, tworzyliśmy przy pomocy gotowych szablonów i materiałów plastycznych własne Kokardy Narodowe, godła oraz zindywidualizowane pocztówki okolicznościowe nawiązujące do 100-lecia niepodległości. Tymczasem dzieci młodsze przeniosły się w świat dawnych zabaw i zabawek ludowych. Pod koniec zajęć własnoręcznie i barwnie pomalowały gliniane ptaszki, których śpiew niósł się po całej sali. Z radością na twarzach i w sercu, z własnoręcznie wykonanymi pracami wróciliśmy do Korzennej.

Galeria zdjęć: zobacz