,,Moja droga do przedszkola..."

Moja droga do przedszkolaPodczas tygodniowych zajęć tematycznych dzieci zostały zapoznane z zasadami ruchu drogowego. Ćwiczyły scenki, w których odgrywały rolę pieszych - uczyły się przechodzić przez pasy w parach, rozpoznawać znaki drogowe oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej. Następnie przedszkolaki wraz z nauczycielkami, udały się na spacer, podczas którego stosowały w praktyce wszystkie poznane zasady.

 

Galeria zdjęć: zobacz