Wycieczka do kina 5D

Wycieczka do kina 5DKażda wycieczka odpowiednio zaplanowana i zorganizowana stwarza doskonałą okazję do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń, wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji miedzy dziećmi.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, stwarzanie sytuacji aktywizujących procesy myślowe – rozumienie wartości  takich jak: dobro, prawda, przyjaźń.W czasie wycieczki łączy dzieci wspólne radosne przeżycie, co sprawia, że wytwarza się przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdeczne kontakty, okazywanie sobie uprzejmości, wyzwalająca serdeczność i koleżeńskość.
W dniu 9 maja 2012 r. dzieci z grupy „Króliczków” i „Tygrysków” pod opieką Pań: Anny Szczepańskiej, Agnieszki Rola, Agaty Skowron, Agnieszki Semla, Stanisławy Kulpa, Stanisławy Ćwik wybrały się na wycieczkę do kina 5D„EXTREME” w Nowym Sączu na film animowany pt. „ Marzenia Małej Gwiazdki”. Wspaniały trójwymiarowy film swoją fabułą i akcją przeniósł dzieci w niesamowite miejsca: kosmos, morze, głębiny morskie, wywierając ogromne wrażenie na małych widzach. W drodze powrotnej z kina, grupy zatrzymały się na smacznym poczęstunku w restauracji. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia.