Kadra

W Przedszkolu pracuje 4 wykwalifikowanych nauczycielek, wszystkie posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nauczycielki uczestniczą w różnych kursach dokształcających, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Personel przedszkola dokłada wszelkich starań, aby stworzyć przedszkolakom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki, aby czuły się bezpiecznie, aby wspomagać dzieci w osiąganiu odpowiedniego  poziomu rozwoju we wszystkich sferach poznawczych i wykonawczych.


DYREKTOR - mgr Agnieszka Semla


Nauczyciele:

  • mgr Anna Domańska
  • mgr Anna Szczepańska
  • mgr Klaudia Konicka
  • mgr Agnieszka Turska


Obsługa przedszkola:

  • Stanisława Kulpa – pomoc nauczyciela
  • Stanisława Ćwik  – pomoc nauczyciela
  • Renata Ferenc  – pracownik gospodarczy
  • Danuta Uszko  – pracownik gospodarczy
  • Jerzy Sus  – pracownik gospodarczy