Oferta edukacyjna Przedszkola w Korzennej

 • wychowanie przedszkolne
 • język angielski 2x w tygodniu po 30 min.
 • zajęcia muzyczno-ruchowe.
 • zajęcia logopedyczne 2x w tygodniu
 • religia 2x w  tygodniu
 • atrakcje kulturalno-rozrywkowe (m.in. spotkania z iluzjonistą, spotkania z teatrem, warsztaty z budowy i animacji kukiełek, gry i zabawy dydaktyczne, zorganizowanie pikniku o charakterze rekreacyjno-sportowym, wyjścia do kina, spotkania z czarodziejem oraz innymi bajkowymi postaciami)
 • wycieczki, które dostarczają nowych doświadczeń, wzbudzają ciekawość poznawczą dzieci,
 • spotkania i porady ze specjalistami dla rodziców

Naszym atutem są występy i uroczystości z udziałem dzieci:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego- powitanie nowych dzieci w przedszkolu
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • „Dzień Babci i Dziadka”
 • Przegląd kolędniczy
 • „Dzień Rodziny”
 • Pożegnanie przedszkola przez dzieci 5 i 6-letnie - uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.
 • ponadto nasz program to udziały w licznych uroczystościach (Święto Pieczonego Ziemniaka, Zabawa Andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, Bal Karnawałowy, Pierwszy Dzień Wiosny)

Nasze Przedszkole:

 • daje gwarancję na bezpieczny, wszechstronny rozwój oraz uśmiech na twarzy każdego maluszka, poprzez wspólną zabawę, naukę oraz pracę dzieci
 • dba aby dzieci znały swoje prawa i obowiązki oraz dbamy o przestrzeganie ich
 • pomaga przedszkolakom w rozwijaniu własnych możliwości twórczych
 • dostosowuje metody pracy do możliwości dzieci, a tematykę do ich zainteresowań


„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

Janusz Korczak