Ramowy Plan Dnia

Godziny
pracy
oddziałów

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
PRZEDSZKOLA
W KORZENNEJ

Gospodarowanie czasem
dziecka w przedszkolu
zgodnie z wytycznymi
MEN w podstawie
programowej
(zalecanymi warunkami
i sposobem realizacji) *

700–800

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia w zespołach i indywidualne, służące realizacji pomysłów
dzieci, inspirowane przez nauczyciela oraz swobodne w kącikach zainteresowań. Powitanie dnia – rozmowy kierowane i spontaniczne

1

800–830

Prace porządkowe i organizacyjne w sali. Wspólne
z nauczycielem lub indywidualne porządkowanie kalendarza pogody, określanie nazwy dnia tygodnia, układanie planu dnia.

3

830-900

Przygotowanie śniadania, czynności higieniczne (mycie rąk, toaleta), śniadanie.

3

900-930

Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego– zajęcia wprowadzają w wybraną tematykę wszystkie dzieci, podstawowym celem jest zapoznanie

z określonymi obszarami wiedzy.

2

930-1030

Spacery, wycieczki poza obiektem przedszkola, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (na placu zabaw, na boisku) - wybór zajęć uzależniony od warunków atmosferycznych.

4

1030-1100

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego – aktywność twórcza o charakterze plastycznym, muzycznym, teatralnym, praca z kartami zadaniowymi itp.

2

1100-1130

Działania wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna.
Projektowane przez nauczyciela formy zadaniowe do pracy w kącikach edukacyjnych uwzględniające
aktualne możliwości rozwojowe dziecka, zabawy słowotwórcze, logopedyczne, wspomaganie słuchu fonematycznego.

3

1130-1200

Przygotowanie się do obiadu, czynności higieniczne (mycie rąk zębów, toaleta); obiad.

3

1200-1230

Zajęcia dodatkowe: język angielski lub rytmika.

 

1230-1330

Ćwiczenia relaksacyjne: słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, słuchanie relaksacyjnej muzyki, oglądanie bajek na DVD, leżakowanie.

 

1330-1430

Zabawy dydaktyczne, działania wspomagające rozwój dziecka, ćwiczenia graficzne, utrwalanie
poznanych wierszy, piosenek, przygotowanie dzieci do występów, zabawy dowolne, prace porządkowe w kącikach zabaw.

 

1430-1500

Podwieczorek.

 

1500-1600

Zabawy integracyjne w grupach; zabawy na placu przedszkolnym, placu zabaw; rozchodzenie
się dzieci do domu.