II oddział - Króliczki

altW tym roku bawią się wspólnie i zdobywają nowe doświadczenia dzieci od 4 do 6 lat. W naszej grupie dzieci uczą się tolerancji, wyrozumiałości oraz życzliwego odnoszenia się do siebie nawzajem. W grupie „Króliczków” każde dziecko traktujemy indywidualnie, na miarę jego potrzeb i możliwości. Organizowane zabawy i zajęcia dostosowujemy do ich możliwości, a wykorzystując najnowsze metody pracy i atrakcyjne środki dydaktyczne, dbamy o prawidłowy rozwój dzieci. Przedszkolaki chętnie biorą udział w zabawach organizowanych przez nauczycielki, które przynoszą im dużo radości.  Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia niepowodzeń i porażek w przedszkolu. W codziennej pracy stwarzamy dzieciom możliwości edukacyjne, które sprzyjają kształtowaniu sprawności umysłowych. Na co dzień z dziećmi pracują Panie: Anna Szczepańska i Klaudia Konicka, a pomocą dla nich jest Pani Stanisława Ćwik. Dodatkowo Pani Agnieszka Turska, w sposób zabawowy uczy dzieci języka angielskiego. Nad prawidłowym rozwojem mowy dzieci czuwa logopeda, Pani Agnieszka Semla.


Piosenka Króliczków

„Króliczki szybko spieszmy się

Ale gdzie?! Ale gdzie?!

Przedszkole czeka

wzywa nas z daleka

Więc gdy Ci smutno, gdy Ci źle

Dołącz do nas pobawimy się”