Aktualności

,,Moja droga do przedszkola..."

Moja droga do przedszkolaPodczas tygodniowych zajęć tematycznych dzieci zostały zapoznane z zasadami ruchu drogowego. Ćwiczyły scenki, w których odgrywały rolę pieszych - uczyły się przechodzić przez pasy w parach, rozpoznawać znaki drogowe oraz stosować się do sygnalizacji świetlnej. Następnie przedszkolaki wraz z nauczycielkami, udały się na spacer, podczas którego stosowały w praktyce wszystkie poznane zasady.

 

Więcej…

Uroczyste rozpoczęcie roku w Przedszkolu

Uroczyste rozpoczęcie roku

Drugiego września z wielką radością powitaliśmy przedszkolaków wraz z rodzicami. Dzieci z niecierpliwością czekały na spotkanie ze swoimi kolegami i koleżankami, z którymi zobaczyli się po raz pierwszy po wakacjach. Pani Dyrektor powitała również nowo przyjęte dzieci i wręczyła wszystkim słodkie upominki. Radości było co niemiara.

 

Więcej…

Więcej artykułów…